celkové   dívky ZŠ   chlapci ZŠ   dívky SŠ   chlapci SŠ