Ve středu,23.dubna 2008, se uskutečnil na naší škole (v kategorii hoši a dívky 4. a 5. roč.)

 

turnaj ve vybíjené – Preventan Cup

 

Celkem se tohoto sportovního klání zúčastnilo 6 družstev ze základních škol našeho okresu

(3 ze Strakonic,po jedné z Blatné, z Vodňan a z Katovic)

 

Soutěžní družstva byla losem rozdělena do dvou skupin,ve kterých se hrálo systémem každý s každým.

Pořadí ve skupině A:ZŠ Dukelská Strakonice,ZŠ Bavorovská Vodňany,ZŠ Poděbradova Strakonice

 

Pořadí ve skupině B: ZŠ Povážská Strakonice,ZŠ J.A.Komenského Blatná,ZŠ Katovice

 

Výsledky semifinálových bojů: ZŠ Dukelská Strakonice : ZŠ J.A.Komenského Blatná(v prodloužení.5:2)

ZŠ Povážská Strakonice : ZŠ Bavorovská Vodňany 11:10

 

Finále: ZŠ Dukelská Strakonice : ZŠ Povážská Strakonice 6 : 14

 

Celkové pořadí :         1. ZŠ Povážská Strakonice

                                   2. ZŠ Dukelská Strakonice

                                   3. ZŠ Bavorovská Vodňany

                                   4. ZŠ J.A.Komenského Blatná

                                   5. ZŠ Poděbradova Strakonice

                                   6. ZŠ Katovice

 

Turnaj měl po soutěžní i organizační stránce výbornou úroveň.

Za reprezentaci naší školy patří pochvala celému našemu stříbrnému týmu a také divákům,kteří v rozhodujících momentech zápasů vytvořili správnou kulisu.

 

Mgr.P.Martínek,Mgr.V.Křešnička