Kroužky při školní družině ve šk. roce 2010 – 11.

Dovedné ruce  – 1. - 5. třídy, Pondělí a čtvrtek,od 15.00 – 16.30 hod,

                             Vedoucí kroužku Vlčková Drahomíra

Angličtina  – 2.třídy, Pondělí  nebo  Úterý

                             Vedoucí kroužku Vlčková Daniela

Aerobik  –  středa – 1. až 3. třídy, od 14.00 – 15.00 hod

                                     4. až 9.třídy, od 15.00 – 16.00 hod

                             Vedoucí kroužku Křišťanová Zdeňka

Taneční kroužek  – 1. třídy, úterý od 12,30 – 13,20 hod

                             Vedoucí kroužku Hošková Olga

Sportovní kroužek  –2.-4. třídy míčové hry, pondělí, 15.00–16.30 hod

                             Vedoucí kroužku  Žídková Miloslava

Pohybové hry – 1. až 3. třídy, úterý od 6.45 – 7.45 hod

                             Vedoucí kroužku Skřivanová Eva  

Výtvarný kroužek – 1. až 5. třídy, středa od 15.00 – 16.30 hod.

                            Vedoucí kroužku Hošková Olga   

Divadelní kroužek – 1. a 2.třídy,  středa od 6.45 – 7.45 hod

                            Vedoucí kroužku Skřivanová Eva