Kroužky při školní družině ve šk. roce 2011 – 12

Dovedné ruce  – 1. - 5. třídy, pondělí a čtvrtek od 15:00 – 16:30 hod.

                           Vedoucí kroužku Vlčková Drahomíra

 

Angličtina  – 2.třídy, pondělí  od 7:00 – 7:45 hod.,

                      čtvrtek  12:30 – 13:15 a 13:15 – 14:00 hod.

                      Vedoucí kroužku Vlčková Daniela

 

Aerobik  –  1. a 2. třídy, středa od 14:00 – 15:00 hod.,

                 3. až 9. třídy  od 15:00 do 16:00

                    Vedoucí kroužku Křišťanová Zdeňka

 

Taneční kroužek  – 1. třídy, pondělí od 6:45 – 7:45 hod.

                                  Vedoucí kroužku Hošková Olga

 

Sportovní kroužek  – 2.-4. třídy, pondělí, 15:00 –16:30 hod.

                                     Vedoucí kroužku  Žídková Miloslava

 

Pohybové a míčové hry 1. třídy, úterý od 6:45 – 7:45 hod.,

                                    2. až 5.třídy, středa 6:45 – 7:45 hod.

                                  Vedoucí kroužku Skřivanová Eva 

 

Výtvarný kroužek1. až 5. třídy, středa od 15:00 – 16:30 hod.

                             Vedoucí kroužku Hošková Olga  

 

Společenské hry3. až 5 třída, úterý 14:30 – 15:30 hod.

                           Vedoucí kroužku Hájek Lubomír