Mgr. Aldorfová Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.A
M
4
Matematika
celá třída
7.A
2
Přírodopis
celá třída
8.A
2
Přírodopis
celá třída
8.D
2
Přírodopis
celá třída
8.M
2
Přírodopis
celá třída
9.B
2
Přírodopis
celá třída
9.C
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.C
2
Přírodopis
celá třída
9.C
M
5
Matematika
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Babka Jan
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
M
4
Matematika
celá třída
6.B
M
4
Matematika
celá třída
7.D
VCM
1
Cvičení z matematiky
celá třída
9.D
VSp
1
Sportovní hry
VShk
9.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
9.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
8.A,B,C
VSp
2
Sportovní hry
VShd
6.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
7.A,B,C
VSp
2
Sportovní hry
VShd
7.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Babková Petra
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.B
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
6.B
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
8.M
1
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
8.M
1
Pracovní činnosti
Dív
dívky
9.M
1
Pracovní činnosti
Dív
dívky
9.M
1
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
Plánováno:
0.0
Naplněno:
6S 6L
Mgr. Babková Alena
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.D
Čj
5
Český jazyk a literatura
celá třída
6.D
VCČj
1
Cvičení z českého jazyka
celá třída
6.M
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
6.M
D
2
Dějepis
celá třída
7.A
D
2
Dějepis
celá třída
8.B
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
8.D
VCČj
1
Cvičení z českého jazyka
celá třída
9.M
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Baborová Vítězslava
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.B
M
4
Matematika
celá třída
7.B
Fy
2
Fyzika
celá třída
7.D
M
5
Matematika
celá třída
9.B
M
5
Matematika
celá třída
9.D
Fy
2
Fyzika
celá třída
9.M
Fy
1
Fyzika
celá třída
9.M
Fy
1
Fyzika
Dív
dívky
9.M
Fy
1
Fyzika
Chl
chlapci
9.M
NPf
1
Praktika z fyziky
NPf
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Bedlivá Jana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.B
Aj
3
Anglický jazyk
AjBk
6.C
D
2
Dějepis
celá třída
6.C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj3
7.A
VAj
2
Anglický jazyk
Dív
dívky
7.M
Aj
3
Anglický jazyk
celá třída
8.M
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑b
8.M
D
1
Dějepis
celá třída
8.M
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
8.M
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.A,C,M
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑b
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Bůbalová Věra
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.D
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
4.D
M
5
Matematika
celá třída
4.D
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
4.D
1
Pracovní činnosti
celá třída
4.D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj4
4.D
Pří
2
Přírodověda
celá třída
4.D
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
3.C 4.B,D 5.B,C
ZAj
0
Anglický jazyk
ZAj1
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Bublíková Lada
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.D
Čj
7
Český jazyk a literatura
celá třída
5.D
M
5
Matematika
celá třída
5.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
5.D
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
5.D
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
5.D
Pří
2
Přírodověda
celá třída
5.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
5.D
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Buriánová Petra
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Čj
5
Český jazyk a literatura
celá třída
6.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj1
6.D
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
7.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑c
8.D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑s
8.D
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.B,M
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑s
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Čadková Pavla
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj1
6.D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj5
7.C
Aj
3
Anglický jazyk
celá třída
8.C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑c
9.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑c
5.A,D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑s
7.A,B,C,D
VAj
2
Anglický jazyk
VAj1
3.A,B
Aj
3
Anglický jazyk
Aj5
Plánováno:
0.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Černíková Vlasta
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
8.C
Ch
2
Chemie
celá třída
8.D
Ch
1
Chemie
celá třída
8.M
Ch
2
Chemie
celá třída
9.A
Ch
2
Chemie
celá třída
9.B
Ch
2
Chemie
celá třída
9.C
Ch
2
Chemie
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
11S 11L
Mgr. Danešová Marie
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
1.C
Čj
9
Český jazyk a literatura
celá třída
1.C
M
4
Matematika
celá třída
1.C
Prv
2
Prvouka
celá třída
1.C
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
1.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
1.C
1
Pracovní činnosti
celá třída
1.C
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
20.0
Naplněno:
20S 20L
PaedDr. Drnková Jana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.A
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
3.A
M
5
Matematika
celá třída
3.A
Prv
3
Prvouka
celá třída
3.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
3.A
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
3.A
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
3.A
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Dvořák Václav
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
8.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
9.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
7.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
6.D 7.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
10S 10L
Dvořáková Zuzana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj1
4.C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj3
6.M
Aj
3
Anglický jazyk
celá třída
7.C
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
7.D
Aj
3
Anglický jazyk
celá třída
8.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑d
5.A,B,C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑d
9.B,C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑d
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Erhartová Jaroslava
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
D
2
Dějepis
celá třída
7.A
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
7.C
D
2
Dějepis
celá třída
8.B
D
2
Dějepis
celá třída
9.B
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.C
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.C
D
2
Dějepis
celá třída
9.C
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
9.C
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 21L
Mgr. Frühaufová Vlasta
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
1.D
Čj
9
Český jazyk a literatura
celá třída
1.D
M
4
Matematika
celá třída
1.D
Prv
2
Prvouka
celá třída
1.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
1.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
1.D
1
Pracovní činnosti
celá třída
1.D
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
20.0
Naplněno:
20S 20L
Mgr. Frühaufová Dagmar
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Z
2
Zeměpis
celá třída
6.D
Z
1
Zeměpis
celá třída
7.C
Z
2
Zeměpis
celá třída
7.D
Z
1
Zeměpis
celá třída
7.M
Z
1
Zeměpis
celá třída
7.M
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.A
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.A
Z
2
Zeměpis
celá třída
9.A
Z
2
Zeměpis
celá třída
9.B
Z
2
Zeměpis
celá třída
9.C
Z
2
Zeměpis
celá třída
7.A,M
ZZkr
1
Zeměpisný kroužek
Zkr
Plánováno:
22.0
Naplněno:
18S 18L
Mgr. Gajerová Eva
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.B
Aj
3
Anglický jazyk
Aj2
4.B
Aj
3
Anglický jazyk
Aj2
5.C
Aj
3
Anglický jazyk
AjDu
6.A
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
6.B
Aj
3
Anglický jazyk
Aj2
7.B
Aj
3
Anglický jazyk
celá třída
9.C,M
Aj
3
Anglický jazyk
AjDu
8.A,B,C
Aj
3
Anglický jazyk
AjDu
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Gracík Zdeněk
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.A
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
5.B
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
5.C
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
5.D
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
8.A
M
4
Matematika
celá třída
8.A
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
8.A
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
2.B 3.A,B 4.A,C 5.A,B,D
ZTiB
0
Tvořivá informatika
TiB
Plánováno:
9.0
Naplněno:
10S 10L
Mgr. Hájková Mária
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
9.A,B,C,D
Vuvu
2
Užité výtvarné umění
VUvh
Vuvu
2
Užité výtvarné umění
3.A,D 4.A,B,C 5.C,D
ZKer
0
Keramika
Ker1
Plánováno:
0.0
Naplněno:
4S 4L
Mgr. Harajdová Karla
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
6.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
6.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
6.C
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
6.C
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
6.M
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
7.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
7.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
7.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
7.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
7.M
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
8.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
8.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
8.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
8.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
8.M
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.M
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
3.A,B,C,D 4.A,C,D 5.D
NSz
2
Sborový zpěv
NSz
3.A,B,C,D 4.A,C,D 5.D
NSz
0
Sborový zpěv
NSz
Plánováno:
0.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Hejlková Lenka
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
6.B
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
6.C
Čj
5
Český jazyk a literatura
celá třída
6.D
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
7.A
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
7.B
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
7.C
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
7.C
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
7.D
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
7.M
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
7.M
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
8.B
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
9.M
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Helmová Lenka
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj4
4.A
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
4.A
M
5
Matematika
celá třída
4.A
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
4.A
1
Pracovní činnosti
celá třída
4.A
Pří
2
Přírodověda
celá třída
4.A
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Hrušková Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
1.A
Čj
9
Český jazyk a literatura
celá třída
1.A
M
4
Matematika
celá třída
1.A
Prv
2
Prvouka
celá třída
1.A
1
Pracovní činnosti
celá třída
1.A
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
1.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
1.A
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
20.0
Naplněno:
20S 20L
Hurská Monika
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.C
Čj
8
Český jazyk a literatura
Mark
5.C
M
5
Matematika
Mark
5.C
Hv
1
Hudební výchova
Mark
5.C
Tv
1
Tělesná výchova
Mark
5.C
Aj
3
Anglický jazyk
Mark
5.C
Pří
2
Přírodověda
Mark
5.C
Vla
2
Vlastivěda
Mark
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Jílková Martina
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.D
D
2
Dějepis
celá třída
7.A
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.A
D
2
Dějepis
celá třída
8.D
D
2
Dějepis
celá třída
9.A
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.A
D
2
Dějepis
celá třída
9.A
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
9.A
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.D
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
9.D
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.M
D
2
Dějepis
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Junková Libuše
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
2.C
Čj
10
Český jazyk a literatura
celá třída
2.C
M
5
Matematika
celá třída
2.C
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
2.C
Prv
2
Prvouka
celá třída
2.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
2.C
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
2.C
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Kadlec Zdeněk
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
9.D
2
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.A
1
2S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.C
1
2S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
9.A
1
2S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
9.C
1
2S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.B
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.D
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.M
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
9.B
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
Plánováno:
9.0
Naplněno:
10S 10L
Mgr. Kadlecová Marie
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.C
M
4
Matematika
celá třída
7.M
M
1
Matematika
Dív
dívky
7.M
M
1
Matematika
Chl
chlapci
7.M
M
4
Matematika
celá třída
9.A
M
5
Matematika
celá třída
9.D
M
5
Matematika
celá třída
9.D
VCM
1
Cvičení z matematiky
celá třída
8.A,B
Vuvu
2
Užité výtvarné umění
Vuvu
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Kašparová Jana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
4.B
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
4.B
1
Pracovní činnosti
celá třída
4.B
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
4.B
M
5
Matematika
celá třída
4.B
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
4.B
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
4.B
Pří
2
Přírodověda
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Králová Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.C
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
4.C
M
5
Matematika
celá třída
4.C
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
4.C
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
4.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
4.C
1
Pracovní činnosti
celá třída
4.C
Pří
2
Přírodověda
celá třída
4.C
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Křenek Jan
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
9.M
VNj
2
Německý jazyk
VNjk
9.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
9.A,C
VSp
2
Sportovní hry
VShk
8.D 9.D
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
Plánováno:
22.0
Naplněno:
9S 9L
Mgr. Křešnička Václav
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.B
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
3.B
Prv
3
Prvouka
celá třída
3.B
M
5
Matematika
celá třída
3.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
3.B
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
3.B
1
Pracovní činnosti
celá třída
3.B
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Křišťan Josef
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Fy
2
Fyzika
celá třída
6.B
Fy
2
Fyzika
celá třída
6.C
Fy
2
Fyzika
celá třída
6.D
Fy
1
Fyzika
celá třída
6.M
Fy
2
Fyzika
celá třída
8.A
Fy
2
Fyzika
celá třída
8.D
Fy
1
Fyzika
celá třída
8.M
Fy
2
Fyzika
celá třída
9.A
Fy
2
Fyzika
celá třída
9.B
Fy
2
Fyzika
celá třída
6.M
1/2
1S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
8.D
1
2S
Pracovní činnosti
celá třída
6.M
1/2
1L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
8.A
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
8.B
1
2L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
Plánováno:
22.0
Naplněno:
21S 23L
Mgr. Křišťanová Drahomíra
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.B
D
2
Dějepis
celá třída
7.B
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
7.B
D
2
Dějepis
celá třída
7.D
D
2
Dějepis
celá třída
8.C
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
8.C
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
8.C
D
2
Dějepis
celá třída
8.C
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.M
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Křivancová Emílie
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.C
Z
2
Zeměpis
celá třída
7.A
Z
2
Zeměpis
celá třída
7.B
Z
2
Zeměpis
celá třída
8.C
Z
2
Zeměpis
celá třída
8.D
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
8.D
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.D
Z
2
Zeměpis
celá třída
8.M
Z
2
Zeměpis
celá třída
9.D
Z
2
Zeměpis
celá třída
9.M
Z
2
Zeměpis
celá třída
8.D 9.D
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
7.A,B 8.B,C,M
ZVol
0
Volejbalový kroužek
Vole
6.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Kuncipálová Eva
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
6.B
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
6.C
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
6.D
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
6.M
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
6.M
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
6.M
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
7.A
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
7.B
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
7.D
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
7.M
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
8.A
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
8.A
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
8.B
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Lišková Zuzana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.A
Fy
2
Fyzika
celá třída
7.C
Fy
2
Fyzika
celá třída
7.D
Fy
1
Fyzika
celá třída
7.M
Fy
1
Fyzika
celá třída
7.M
Fy
1
Fyzika
Dív
dívky
7.M
Fy
1
Fyzika
Chl
chlapci
8.A
Ch
2
Chemie
celá třída
8.B
Fy
2
Fyzika
celá třída
8.B
Ch
2
Chemie
celá třída
8.C
Fy
2
Fyzika
celá třída
9.C
Fy
2
Fyzika
celá třída
9.D
Ch
1
Chemie
celá třída
9.M
Ch
1
Chemie
celá třída
9.M
Ch
1
Chemie
Dív
dívky
9.M
Ch
1
Chemie
Chl
chlapci
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Malá Lucie
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.A
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑m
8.B
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑m
9.D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj‑m
9.D
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.M
VNj
2
Německý jazyk
VNjm
8.A,B,C,M
NAj
2
Anglický jazyk
NAj
4.A,B,C,D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj5
3.C,D
Aj
3
Anglický jazyk
Aj6
6.A,B,C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj4
Plánováno:
0.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Martínek Petr
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
8.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
9.A,B,C
VSp
2
Sportovní hry
VSh
7.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
8.B,C
VSp
2
Sportovní hry
VShh
Plánováno:
18.0
Naplněno:
8S 8L
Mgr. Matoušková Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.B
Čj
5
Český jazyk a literatura
celá třída
6.B
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
6.M
VNj
2
Německý jazyk
celá třída
7.B
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
7.D
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
7.D
VCČj
1
Cvičení z českého jazyka
celá třída
8.A
Čj
4
Český jazyk a literatura
celá třída
9.A,B,C
VNj
2
Německý jazyk
VNjm
8.A,B,C
VNj
2
Německý jazyk
VNj
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Michalčíková Regina
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.A
Čj
7
Český jazyk a literatura
celá třída
5.A
M
5
Matematika
celá třída
5.A
1
Pracovní činnosti
celá třída
5.A
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
5.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
5.A
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
5.A
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
5.A
Pří
2
Přírodověda
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Mrázová Iveta
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.C
Čj
7
Český jazyk a literatura
Zb3c
5.C
M
5
Matematika
Zb3c
5.C
Tv
2
Tělesná výchova
Zb3c
5.C
1
Pracovní činnosti
Zb3c
5.C
Vv
2
Výtvarná výchova
Zb3c
5.C
Hv
1
Hudební výchova
Zb3c
5.C
Pří
2
Přírodověda
Zb3c
5.C
Vla
2
Vlastivěda
Zb3c
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Narovcová Iveta
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.B
Čj
7
Český jazyk a literatura
celá třída
5.B
M
5
Matematika
celá třída
5.B
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
5.B
1
Pracovní činnosti
celá třída
5.B
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
5.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
5.B
Pří
2
Přírodověda
celá třída
5.B
Vla
2
Vlastivěda
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Novotná Lada
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
2.A
Čj
10
Český jazyk a literatura
celá třída
2.A
M
5
Matematika
celá třída
2.A
Prv
2
Prvouka
celá třída
2.A
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
2.A
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
2.A
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
2.A
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Novotný Tomáš
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
5.A
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
5.B
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
5.C
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
5.D
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
6.C
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
6.C
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
6.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
6.D
M
4
Matematika
celá třída
6.D
Inf
1
Informatika
celá třída
7.B
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
7.B
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
7.C
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
7.C
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
7.M
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
7.M
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.B
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.B
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
9.C
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.D
Inf
1
Informatika
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Pešlová Věra
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.B
2
Přírodopis
celá třída
6.A
1/2
1S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.B
1/2
1S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.C
1/2
1S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.D
1
2S
Pracovní činnosti
celá třída
6.M
1/2
1S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
7.A
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
8.C
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.A
1/2
1L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.B
1/2
1L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.C
1/2
1L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.M
1/2
1L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
7.B
1
2L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
8.A
1
2L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
Plánováno:
16.0
Naplněno:
12S 10L
Mgr. Procházková Růžena
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.C
2
Přírodopis
celá třída
8.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
7.C
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
7.D
1
2S
Pracovní činnosti
celá třída
7.M
1
2L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
8.D
1
2L
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
8S 8L
Mgr. Prušák Rudolf
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.A
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
6.A
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
6.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
6.M
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
6.M
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
7.A
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
7.A
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
7.D
Inf
1
Informatika
celá třída
8.B
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
8.B
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
8.C
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
8.C
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
8.D
Inf
1
Informatika
celá třída
8.M
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
8.M
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.A
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
9.A
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.C
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
9.M
Inf
1
Informatika
Dív
dívky
9.M
Inf
1
Informatika
Chl
chlapci
Plánováno:
22.0
Naplněno:
20S 20L
Mgr. Prušáková Ilona
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.C
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
3.C
Prv
3
Prvouka
celá třída
3.C
M
5
Matematika
celá třída
3.C
1
Pracovní činnosti
celá třída
3.C
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
3.C
ZAj
0
Anglický jazyk
ZAj2
3.C
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
3.C
Aj
3
Anglický jazyk
Aj3
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Půtová Libuše
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.M
M
4
Matematika
celá třída
6.M
M
1
Matematika
Dív
dívky
6.M
M
1
Matematika
Chl
chlapci
8.B
Z
2
Zeměpis
celá třída
8.C
M
4
Matematika
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
12S 12L
Mgr. Rybáček Jan
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.D
Čj
8
Český jazyk a literatura
celá třída
3.D
M
5
Matematika
celá třída
3.D
Prv
3
Prvouka
celá třída
3.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
3.D
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
3.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
3.D
1
Pracovní činnosti
celá třída
3.A,B,C,D 4.A,D
ZFlo
0
Florbal
ZFlo
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Samcová Pavla
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
2.D
Čj
10
Český jazyk a literatura
celá třída
2.D
M
5
Matematika
celá třída
2.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
2.D
Prv
2
Prvouka
celá třída
2.D
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
2.D
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
2.D
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Schneiderová Pavla
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
1.B
Čj
9
Český jazyk a literatura
celá třída
1.B
M
4
Matematika
celá třída
1.B
Prv
2
Prvouka
celá třída
1.B
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
1.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
1.B
1
Pracovní činnosti
celá třída
1.B
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
20S 20L
Mgr. Smrčková Jana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.C
M
4
Matematika
celá třída
6.D
VCM
1
Cvičení z matematiky
celá třída
8.B
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
8.B
M
4
Matematika
celá třída
8.D
VCM
1
Cvičení z matematiky
celá třída
8.M
M
4
Matematika
celá třída
8.M
M
1
Matematika
Dív
dívky
8.M
M
1
Matematika
Chl
chlapci
6.A
1/2
1S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.B
1/2
1S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.C
1/2
1S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
8.B
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
8.C
1
2S
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.A
1/2
1L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.B
1/2
1L
Pracovní činnosti
Chl
chlapci
6.C
1/2
1L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
6.D
1
2L
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
24S 22L
Mgr. Sosna Radek
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
4.D
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
6.A
2
Přírodopis
celá třída
6.D
2
Přírodopis
celá třída
7.C
2
Přírodopis
celá třída
7.D
2
Přírodopis
celá třída
7.M
2
Přírodopis
celá třída
8.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Dív
dívky
7.C,M
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
7.A,B,C
VSp
2
Sportovní hry
VShh
6.A,B
Tv
2
Tělesná výchova
Chl
chlapci
6.A,B,C,M 7.A,B,C,M
NAtl
2
Atletika
Atl
Plánováno:
0.0
Naplněno:
22S 22L
Mgr. Souchová Marie
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
3.C
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
4.A
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
7.D
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
8.C
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
8.D
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
9.A
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
9.C
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
9.D
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
9.M
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
11S 11L
Mgr. Šimková Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.M
D
2
Dějepis
celá třída
7.M
VNj
2
Německý jazyk
celá třída
8.M
VNj
2
Německý jazyk
VNjs
9.B
Ov
1
Občanská výchova
celá třída
9.B
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.B
D
2
Dějepis
celá třída
9.B
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
9.B
NDr
2
Dějiny regionu
Dreg
9.D
D
2
Dějepis
celá třída
9.D
2
Pracovní činnosti
celá třída
9.B,C
VNj
2
Německý jazyk
NNjs
7.M 8.B,C 9.D
ZHst
0
Historický kroužek
Hist
7.M 8.M 9.A,C,M
ZRj
0
Ruský jazyk
Rj
8.A,M
NRj
2
Ruský jazyk
NRj
9.A
1
2S
Pracovní činnosti
Dív
dívky
9.B
1
2L
Pracovní činnosti
Dív
dívky
Plánováno:
22.0
Naplněno:
23S 23L
Mgr. Škotková Martina
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
2.B
Čj
10
Český jazyk a literatura
celá třída
2.B
M
5
Matematika
celá třída
2.B
Prv
2
Prvouka
celá třída
2.B
Tv
2
Tělesná výchova
celá třída
2.B
Hv
1
Hudební výchova
celá třída
2.B
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
2.B
1
Pracovní činnosti
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L
Valášková Ludmila
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
2.A,C 3.A,B,D 5.B,C,D
NNáb
0
Náboženství
Náb
Náboženství
Plánováno:
2.0
Naplněno:
Mgr. Vandrovcová Miloslava
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
7.C
Vv
2
Výtvarná výchova
celá třída
8.M
Vv
1
Výtvarná výchova
celá třída
Plánováno:
0.0
Naplněno:
3S 3L
Mgr. Vlček Václav
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.B
2
Přírodopis
celá třída
6.B
Z
2
Zeměpis
celá třída
6.M
Z
1
Zeměpis
celá třída
Plánováno:
5.0
Naplněno:
5S 5L
Mgr. Vojtová Hana
Úvazek učitele:
Třída(y)
Skupina
Předmět
Týdně
Dotace
6.M
1
Přírodopis
celá třída
8.B
2
Přírodopis
celá třída
8.C
2
Přírodopis
celá třída
8.D
M
4
Matematika
celá třída
9.A
2
Přírodopis
celá třída
9.D
2
Přírodopis
celá třída
9.M
Vz
1
Výchova ke zdraví
celá třída
9.M
M
4
Matematika
celá třída
9.M
M
1
Matematika
Dív
dívky
9.M
M
1
Matematika
Chl
chlapci
9.M
2
Přírodopis
celá třída
Plánováno:
22.0
Naplněno:
22S 22L