Pavilon přízemí
č. 5 č. 6 č.7 č.8
       
č. 4
 
Pavilon 1.patro
č. 16 č. 17 č. 18 č. 19
       
č. 15
 
Pavilon nad jídelnou
č. 88 č. 85
   
č. 78
 
č. 76
 
Hlavní budova
č. 42
 
č. 41 č. 40 č. 39 č. 38